SGS

Tủ trồng cây thông minh

Tủ Smart-L

Trồng rau, hoa... trong nhà không cần ánh sáng mặt trời

Tủ Smart-M

Trồng rau, hoa... trong nhà không cần ánh sáng mặt trời

Viên trồng cây SGS

Smart soil

Sản phẩm Viên trồng cây thông minh dành riêng cho tủ trồng cây. Chỉ một viên smart soil là đủ cho toàn bộ vòng đời của cây.

Húng quế

Nảy mầm sau 2 ngày. Thu hoạch trong 35-40 ngày

Ớt trắng

Nảy mầm sau 2 ngày. Thu hoạch trong 55-60 ngày

Rau dền đỏ

Nảy mầm sau 2 ngày. Thu hoạch trong 30-35 ngày

Powered by nopCommerce